Figyelem!

A honlapunk íjakat* és más vadász eszközöket tartalmaz.

Amennyiben Ön szakmai célú látogató kérem lépjen be, mivel oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak.

Minden egyéb esetben kérjük, hagyja el oldalunkat!

Ön kijelenti, hogy kizárólag szakmai célú látogató, és a lapon található információkra kizárólag szakmai célból van szüksége.

* Az íj a 175/2003. Korm. rendelet alapján a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszköznek minősül.

Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon egyet.

Mehet

Kosár

0 termék - 0Ft Kosár
Az Ön kosara üres!

Szállítási információk

Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait. 


A Keleti Turul Vadászíjász Webáruház termékeinek, internetes webáruházban történ? megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a Keleti Turul Vadászíjász webáruházban található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi telefonszámot: 42/448-191.

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai:


A.) A Szolgáltató adatai:
Keleti Turul Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
Cím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes 175
Telefon: +36 42 448-191

Mobil :30/3261583

Cégjegyzékszám: 15-09-074817
Adóigazgatósági azonosítószám: 14894437-2-15

B.) A Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

C.) A Fuvarozó
Ügyfeleinket a Magyar Posta segítségével szolgáljuk ki.

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya


A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefügg? lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerz?déses kapcsolatba lép? Vásárló között létrejöv? jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illet?en a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági el?írások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát. 
C.) A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

D.) A Szerz?dés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végs? formájában jóváhagyja. 

E.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek min?sítse.

F.) A Szolgáltató internetes felületén történ? regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

G.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhet?. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhet?ségekben megadott kontaktszemély elérhet?ségein teheti meg.

H.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezel?i felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldr?l, mind külföldr?l elérhet?. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes. Az ett?l eltér? megrendelésekre a Szolgáltató internetes felületének szlovák illetve német nyelv? verziójában feltüntetett Vásárlási Feltételek vonatkoznak.
 

3. Szállítási feltételek


A.) A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak: 

A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Magyar Posta segítségével szolgáljuk ki. A megrendelt árura csomagolási költségeket nem számolunk fel, és a szállítás ingyenes 30 000 Ft feletti megrendelés esetében. A szállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:


díjszabás utánvéttel (vidék és Budapest):

Érték, HUF

max. 30 kg.

10.000-ig

2200 HUF

10.001-20.000-ig

2500 HUF

20.001-30.000

 2900 HUF

30.001-

ingyenes


díjszabás előre utalással:

Súly

Érték, HUF

2 kg-ig

1800 HUF

2 kg-20 kg-ig

2200 HUF


B.) Amennyiben a termék mérete engedi (pl. toll, nock, insert, hegy stb.), borítékban adjuk postára, ebben az esetben a megrendelés során- általunk számított szállítási költséget nem kell figyelembe venni- kollégánk megrendel?vel egyeztet. 


C.) Postai kiszállítással megrendelt árut - amennyiben az raktárunkban elérhet? és megrendelése 12 óráig megérkezett, úgy azt még a megrendelés napján postára adjuk, így Ön 1-2 munkanapon belül megkapja. Amennyiben az áru raktárunkban nem elérhet?, úgy maximum 6-7 munkanapon belül tudjuk postázni, így Ön 7-8 munkanapon belül veheti át a megrendelt terméket. 


D.) Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címt?l is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vev? nagy valószín?séggel tartózkodik a szállítás várható id?pontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

4. Fizetési feltételekA.) Utánvétes fizetés választása esetén, a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a postai szállítási és az utánvét költségeit. 

B.) Átutalás esetén a megrendelt áru kiszállítását megel?z?en, számla ellenében a 11744003-29911370 számú bankszámlára banki átutalással kell kiegyenlíteni a rendelés értékét és a szállítási díjat.

C.) Helyszíni fizetés esetén a Nyíregyháza, Korányi F.175 szám alatti üzletünkben lehetséges az áru értékét kiegyenlíteni. Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 09-16 óráig, szombaton ZÁRVA !

5. A Vásárló jogai és kötelezettségeiA Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollev?k között kötött szerz?désekr?l szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételét?l számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határid? attól a naptól kezd?dik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság


Adatvédelmi Nyilatkozat
A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következ? adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe
- neve
- szállítási címe
- elérhet?ségi telefonszáma
- számlázási cím


A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegy?jtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelel?ek és pontosak legyenek, a honlap m?ködtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illet?leg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja.

7. Jótállás, garancia, szavatosság


A Szolgáltató jótáll azért, hogy a Keletiturul.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.
A Fogyasztóvédelmi Törvény el?írásainak megfelel?en a 10.000 Ft bruttó ár feletti tartós fogyasztási cikkeket minden esetben legalább egy év jótállással forgalmazzuk, amely a számla ill. a garanciajegy, címke bemutatásával érvényes. 
Az alkatrészek cseréjével a garancia id? nem hosszabbodik meg. 
A hatályos törvények értelmében a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. 
A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai: 
- Ha a hiba a vásárlás után rendeltetésellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszer?tlen kezelésnek, nem megfelel? kiegészít?k, kellékek alkalmazásának, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb küls? tényez?nek, tulajdonítható okokból keletkezett.

 

Weboldalunkon bemutatott termékek csak töredékei árukészletünknek! 

Teljes kínálatunkat üzletünkben tudja megtekinteni. 

A feltüntetett árak tájékoztató jelleg?ek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
 

Módosítás: (2010. szeptember 28. kedd, 07:18)